Cử tri xã An Tường, huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh sớm triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung để giải quyết tình trạng quá tải rác thải ở các bãi rác ở địa phương

06/12/2019

UBND tỉnh trả lời như sau:

Để giải quyết vấn đề xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, khảo sát và lựa chọn địa điểm để điều chỉnh quy hoạch địa điểm xử lý rác thải tập trung, đảm bảo các huyện, thành phố có khu xử lý rác thải tập trung. Hiện nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên và Lập Thạch đã lựa chọn và cập nhật vị trí các địa điểm xử lý chất thải rắn tại xã Trung Mỹ - huyện Bình Xuyên; xã Xuân Hoà - huyện Lập Thạch và xã Lũng Hoà - huyện Vĩnh Tường vào trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới để đáp ứng nhu cầu bức xúc trong giai đoạn hiện nay.

UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện: Tam Đảo, Yên Lạc, Sông Lô và thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên phối hợp chặt chẽ với Xây dựng chủ động nghiên cứu, lựa chọn địa điểm để cập nhật, điều chỉnh quy hoạch xử lý chất thải rắn, nhằm giải quyết nhu cầu bức xúc trước mắt của từng địa phương. Đồng thời, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng đăng tải danh mục kêu gọi nhà đầu tư để triển khai đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tập trung theo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: