Cử tri xã Minh Quang, huyện Tam Đảo đề nghị tỉnh xem xét diện tích đất 20ha tỉnh đã thu hồi từ năm 2008 để làm nhà máy vi sinh xử lý rác thải, đến nay chưa rõ cấp nào quản lý nên gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn

06/12/2019

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trên địa bàn xã Minh Quang trước đây UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy hoạch và giao đất cho 2 đơn vị để thực hiện làm bãi rác thải, Nhà máy sản xuất phân vi sinh và xử lý chất thải cụ thể như sau:

* Điểm đất tại thôn Bản Long, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo

UBND tỉnh đã giao đất cho Công ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp Vĩnh Nam Vĩnh Phúc thuê đất thực hiện Khai thác tận thu quặng sắt và bãi thải khai thác tận thu khoáng sản tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo tại Quyết định số 1295/QĐ-UB ngày 27/4/2004 và Quyết định 2740/QĐ-UB ngày 10/8/2004.

Tổng diện tích đất thuê là: 50.600,0 m² (5,06ha) (đã ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hợp đồng số 612/HĐ-TĐ ngày 29/9/2004). Công ty được miễn tiền thuê đất trong vòng 03 năm kể từ ngày 10/8/2004 đến 10/8/2007 theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 2552/CNUĐĐT ngày 26/7/2004.

Thời hạn thuê đất là: 03 năm (từ ngày 10/8/2004 đến 10/8/2007).

Đến thời điểm 10/8/2007, Công ty đã hết thời hạn cho thuê đất để thực hiện dự án nhưng không được gia hạn. Đến nay, công ty không thực hiện khai thác tận thu quặng sắt.

* Điểm đất tại chân núi Con Trâu, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo

UBND tỉnh đã phê duyệt địa điểm lập dự án Nhà máy sản xuất phân vi sinh và xử lý chất thải tỉnh Vĩnh Phúc tại khu Chân núi Con Trâu, xã Minh Quang cho Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số 2 Vĩnh Phúc tại Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 22/8/2006.

Ngày 11/3/2009, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 649/QĐ-UBND Về việc thu hồi khu đất Quy hoạch quản lý và xử lý chất thải rắn Vĩnh Phúc tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo để giao cho Công ty Cổ phần Môi trường Công nghiệp Việt Nam thực hiện dự án thành lập mỏ khai thác đá xây dựng. Tổng diện tích thu hồi và giao là: 348.469,4m2 (34,84ha)

Tại Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 nêu: Thời hạn thuê đất: Được duyệt sau khi chủ đầu tư lập đề án khai thác mỏ được duyệt và được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác.

Tuy nhiên, đến nay công ty Cổ phần Môi trường Công nghiệp Việt Nam vẫn chưa được cấp phép khai thác và không thực hiện việc khai thác trên diện tích đất đã thu hồi và giao nêu trên.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Tam Đảo kiểm tra báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý đối với diện tích đất trên theo đúng quy định của Luật Đất đai.

 

Các tin đã đưa ngày: