Cử tri xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên đề nghị tỉnh có chính sách phù hợp và cho di dời các hộ dân ở khu vực quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý rác thải đi nơi khác để tạo sử đồng thuận trong nhân dân

06/12/2019

UBND tỉnh trả lời như sau:

Để tạo sự đồng thuận nhân dân trong việc triển khai các dự án nhà máy xử lý rác thải tập trung tại các địa phương trên toàn tỉnh nói chung và nhân dân xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên nói riêng, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung và nghĩa trang nhân dân tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2025. Dự thảo Nghị quyết đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến, hoàn thiện theo trình tự, thủ tục quy định. Dự kiến sẽ trình HĐND vào kỳ họp cuối năm 2019.

 

Các tin đã đưa ngày: