Cử tri thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên đề nghị tỉnh sớm có quyết định bàn giao đất xen kẹp của Công ty Vineco về cho thị trấn Gia Khánh quản lý; ...

06/12/2019

Chi tiết phản ánh:

Cử tri thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên đề nghị tỉnh sớm có quyết định bàn giao đất xen kẹp của Công ty Vineco về cho thị trấn Gia Khánh quản lý; sớm có kế hoạch, giải pháp, văn bản hướng dẫn xử lý các trường hợp đã nhận khoán và hợp đồng với công ty TNHH MTV Vineco Tam Đảo vi phạm trong quá trình sử dụng đất.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đối với phần đất 78,8ha Công ty Vineco xin giữ lại, trong quá trình bàn giao thực địa còn một số khu đất như nhà văn hóa, sân bóng,…của địa phương vẫn nằm trong phạm vi đất của công ty. Hiện Công ty TNHH MTV Vineco Tam Đảo đã lập lại bản đồ và đang phối hợp với địa phương rà soát thống nhất phương án để tiếp tục trả lại một số khu đất cho địa phương quản lý.

Đối phần diện tích bàn giao cho địa phương quản lý UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện thực hiện cụ thể với từng diện tích đất (diện tích đất trả lại của công ty Vineco trước đây đã được công nhận và diện tích chưa được công nhận) tại Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 6/3/2019, trong đó đã cầu UBND các huyện nhận bàn giao đất chủ động thực hiện các nội dung theo quyết định.

Về xử lý các vi phạm đất đai đối với trường hợp nhận khoán và hợp đồng với Công ty TNHH MTV Vineco Tam Đảo. Việc này UBND tỉnh đã có chỉ đạo Công ty TNHH MTV Vineco Tam Đảo phải thực hiện việc thanh lý việc giao khoán và các hợp đồng giao khoán sử dụng sai mục đích trước khi bàn giao cho địa phương. Trong quá trình tiếp nhận còn các tồn tại, vướng mắc, UBND xã, thị trấn có văn bản bảo cáo xin ý kiến của UBND huyện để được hướng dẫn giải quyết.

 

Các tin đã đưa ngày: