Cử tri xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo đề nghị xem xét giải quyết tiền đền bù cho nhân dân giải phóng mặt bằng đề làm cầu Bồ Lý - Yên Dương từ năm 2002 đến nay chưa được giải quyết

06/12/2019

UBND tỉnh trả lời như sau:

Qua kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan dự án cầu Bồ Lý - Yên Dương, dự án này do UBND huyện Lập Thạch triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB và thực hiện đầu tư xây dựng dự án từ năm 2001.

Dự án được UBND huyện Lập Thạch triển khai thực hiện đầu tư, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành từ năm 2003 trước khi thành lập huyện Tam Đảo (ngày 01/01/2004). Yêu cầu UBND huyện Tam Đảo kiểm tra hồ sơ lưu tại xã Bồ Lý và làm việc với UBND huyện Lập Thạch và các cơ quan, tổ chức liên quan để xác minh và giải quyết đề nghị của cử tri xã Bồ Lý theo quy định để báo cáo cử tri được biết.

 

Các tin đã đưa ngày: