Cử tri phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên đề nghị tỉnh chỉ đạo cấp đất tái định cư cho nhân dân khu tập thể in nhãn Phúc Yên

06/12/2019

UBND tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 75 Luật đất đai năm 2013, các hộ dân tại Khu tập thể In nhãn Phúc Yên không thuộc các trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Vì vậy, các hộ dân này không thuộ diện giao đất, cấp đất tái định cư.

Hiện nay công trình này đã xuống cấp, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm định để có phương án xử lý công trình theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời giao UBND thành phố Phúc Yên đề xuất ngay cơ chế hỗ trợ di dời, thuê nhà tạm và đề xuất phương án tổng thể đề xử lý nhà chung cư cũ 4 tầng khu tập thể Công ty CP In Phúc Yên, phường Trưng Trắc.

Các tin đã đưa ngày: