Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh có lộ trình tăng mức giá đền bù đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi, mức giá 83trđồng/sào như hiện nay là quá thấp

06/12/2019

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh giá đất các loại vào thời điểm phù hợp theo lộ trình quy định của pháp luật.

Các tin đã đưa ngày: