Cử tri xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương đề nghị chỉ đạo Công ty thủy lợi Liễn Sơn cho sửa chữa kênh mương tưới tiêu nước từ xã Hoàng Hoa đi xã Đồng Tĩnh khoảng gần 2km đã xuống cấp không đảm bảo việc tưới tiêu

25/11/2019

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ý kiến cử tri xã Hoàng Hoa là đoạn kênh thuộc tuyến kênh tiêu liên xã Hoàng Hoa - Đồng Tĩnh đi Cầu Gáo, điểm đầu từ xã Tam Quan huyện Tam Đảo, điểm cuối xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương dài 7,2km. Trong đó Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo quản lý 3,2 km, từ Tam Quan đi Hoàng Hoa, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn quản lý 4,0 km từ Đồng Tĩnh đi Cầu Gáo. Năm 2018 Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn đã nạo vét được 770 m, từ gianh giới xã Đồng Tĩnh đi Cầu Gáo với kinh phí trên 50 triệu đồng. Đoạn từ xã Hoàng Hoa đi Đồng Tĩnh dài khoảng 2,0km mà cử tri có ý kiến do Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo quản lý hiện còn ách tắc chưa được cải tạo.

Trước mắt để khắc phục tình trạng xuống cấp tuyến kênh, đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, chỉ đạo các Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo, Liễn Sơn thường xuyên sửa chữa, nạo vét, vệ sinh khơi thông và vớt bèo rác tại các tuyến kênh để phục vụ sản xuất.

Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Kế hoạch & ĐT cùng với UBND huyện Tam Dương và các cơ quan liên quan đã kiểm tra tuyến kênh trên và thống nhất báo cáo UBND tỉnh cho phép cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu trên từ Tam Quan đi Hoàng Hoa đến Đồng Tĩnh ra kênh Bến Tre dài khoảng 10 km để đảm bảo phục vụ sản xuất của nhân dân và theo ý kiến của cử tri, từ nguồn vốn đầu tư công đoạn 2021-2025.

Nguồn: Báo cáo số 291/BC-UBND
ngày 11/11/2019

UBND tỉnh trả lời bổ sung:

 

Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND huyện Tam Dương phối hợp với các cơ quan liên quan đã kiểm tra tuyến kênh trên và thống nhất trình UBND tỉnh cho phép cải tạo, nâng cấp.

 UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở Kế hoạch & Đầu tư đưa danh mục công trình trên vào đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trình HĐND tỉnh phê duyệt.

Nguồn: Báo cáo số 321/BC-UBND
ngày 29/11/2019

Các tin đã đưa ngày: