Cử tri xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp,cứng hóa đoạn kênh mương tiêu tuyến Phú Đa - Vĩnh Ninh (đoạn Kim Xá - Hậu Lộc) hiện nay thường xuyên tắc nghẽn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

25/11/2019

UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc đầu tư nâng cấp, cứng hóa đoạn mương tiêu tuyến Phú Đa - Vĩnh Ninh, UBND tỉnh đã có Văn bản số 771/UBND-KT1 ngày 30/01/2019 về việc đồng ý chủ trương lập dự án đầu tư nâng cấp tuyến kênh tiêu Phú Đa -Vĩnh Ninh và tuyến kênh Kim Xá - Xuân Chiểu xã Vĩnh Ninh). Sở Kế hoạch & ĐT đã có báo cáo kết quả thẩm định cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu liên xã Phú Đa -Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường tại Văn bản số 398/BC-SKHĐT ngày 27/9/2019 với quy mô cải tạo, nạo vét tuyến kênh tiêu dài 3.643m; kè mái gia cố các đoạn khu vực dân cư; xây mới 02 điều tiết dọc kênh; xây mới 01 cống dọc kênh với kinh phí dự kiến khoảng 06 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện dự án năm 2020-2022. Hiện nay Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn đang triển khai lập dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt, sau khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết được các kiến nghị của cử tri.

Nguồn: Báo cáo số 291/BC-UBND
ngày 11/11/2019

Các tin đã đưa ngày: