Cử tri xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh đầu tư hệ thống đóng mở cống tiêu ra kênh tiêu Hậu Lộc để chủ động điều tiết nước trong mùa mưa lũ

25/11/2019

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tuyến kênh tiêu Hậu Lộc là đoạn cuối thuộc dự án kênh tiêu Phú Đa- Vĩnh Ninh đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư tại Văn bản số 771/UBND-KT1 ngày 30/01/2019. Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn là đơn vị đang triển khai lập dự án, việc đầu tư hệ thống đóng mở ra kênh tiêu Hậu Lộc trong quá trình lập, thẩm định dự án Sở Nông nghiệp &PTNT sẽ kiểm tra cụ thể để xây dựng các hệ thống đóng mở để đảm bảo chủ động tiêu trong mùa mưa theo kiến nghị của cử tri.

Nguồn: Báo cáo số 291/BC-UBND
ngày 11/11/2019

Các tin đã đưa ngày: