Cử tri xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra và xây dựng mới tuyến mương tưới trên địa bàn thôn Xuôi Phù Lập, xã Tam Phúc ...

25/11/2019

Chi tiết phản ánh:

Cử tri xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra và xây dựng mới tuyến mương tưới trên địa bàn thôn Xuôi Phù Lập, xã Tam Phúc đã xuống cấp; đề nghị khi xây lại mở rộng mương ra phía ruộng thêm 1,0 m để nhân dân mở rộng đường giao thông đi dọc bờ kênh.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tuyến mương tưới trên địa bàn thôn Xuôi Phù Lập xã Tam Phúc đề nghị xây lại, Sở Nông nghiệp & PTNT cùng Công ty TNHH MTV TL Liễn Sơn, đã kiểm tra và đề nghị sửa chữa nâng cấp các tuyến mương trên vào đầu tư giai đoạn 2020-2025. Sở Nông nghiệp &PTNT đang tiến hành rà soát các công trình thủy lợi và các tuyến kênh mương để trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư giai đoạn 2020-2025, trong đó có tuyến tưới trên địa bàn thôn Xuôi Phù Lập, xã Tam Phúc, trong quá trình thực hiện sẽ lưu ý xây lại mở rộng mương ra phía ruộng thêm 1,0 m để nhân dân mở rộng đường giao thông đi dọc bờ kênh theo kiến nghị của cử tri.

Nguồn: Báo cáo số 291/BC-UBND
ngày 11/11/2019

Các tin đã đưa ngày: