Cử tri xã Vân Hội, huyện Tam Dương đề nghị tỉnh chỉ đạo cấp kinh phí hỗ trợ diệt chuột sớm để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch diệt chuột, ...

25/11/2019

Chi tiết phản ánh:

Cử tri xã Vân Hội, huyện Tam Dương đề nghị tỉnh chỉ đạo cấp kinh phí hỗ trợ diệt chuột sớm để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch diệt chuột, hiện nay việc cấp kinh phí hỗ trợ diệt chuột còn chậm; đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn kiểm tra và khắc phục mương tiêu đoạn từ Vân Hội đi Duy Phiên, do hiện nay bị bồi lắng ngập úng vào mùa mưa, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Những năm qua nguồn kinh phí hỗ trợ diệt chuột chưa được đưa vào kế hoạch hàng năm, nên khi triển khai phải thực hiện theo quy định hiện hành vì vậy việc hỗ trợ thuốc diệt chuột ở vụ Xuân thường chậm hơn so với thời vụ, các vụ còn lại không chậm trong kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo, Sở Nông nghiệp & PTNT đã chủ động đề xuất kinh phí hỗ trợ diệt chuột, tập trung đưa vào kế hoạch hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, cấp kinh phí để chủ động tổ chức diệt chuột trên địa bàn tỉnh đảm bảo thời gian. 

Đoạn kênh tiêu từ Vân Hội đi Duy Phiên thuộc luồng tiêu liên xã. Đoạn kênh này giáp với khu trang trại của hộ gia đình nhà ông Đông thuộc xã Duy Phiên, đã thường xuyên xả thải gây bồi lắng. Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn đã làm việc với hộ dân yêu cầu gia đình vệ sinh, nạo vét toàn bộ tuyến kênh tại khu vực trang trại để tiêu thoát nước, nhưng việc làm trên chưa được giải quyết. UBND tỉnh đã yêu cầuSở Nông nghiệp & PTNT làm việc với UBND xã Duy Phiên yêu cầu hộ dân không được phép xả nước thải, chất thải vào lòng kênh và phải thực hiện nạo vét chất thải, hoàn trả lại lại hiện trạng tuyến kênh đảm bảo thông thoáng tiêu thoát của khu vực và xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định.

Nguồn: Báo cáo số 291/BC-UBND
ngày 11/11/2019

Các tin đã đưa ngày: