Cử tri xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV TL Tam Đảo xem xét việc nâng cấp bờ đập Đồng Vọ thôn Hoàng Oanh ...

26/11/2019

Chi tiết phản ánh:

Cử tri xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV TL Tam Đảo xem xét việc nâng cấp bờ đập Đồng Vọ thôn Hoàng Oanh hiện nay nước thường xuyên có tại hồ nhưng diện tích được phục vụ ít, có thời điểm không đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất nông nghiệp.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hồ Đồng Vọ (hồ Hoàng Oanh), thôn Hoàng Oanh đã được cải tạo nâng cấp năm 2013 đảm bảo nước tưới cho 3,0 ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc khu đồng Sa Thùng, Giếng Mạch thôn Hoàng Oanh.

Năm 2016 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Xuyên đã ký hợp đồng thuê đất số 03/HĐ-TNMT ngày 16/4/2016 với thời hạn 49 năm (từ năm 2016 đến 2065) với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đắc. Do vậy hiện nay hồ do ông Nguyễn Văn Đắc quản lý.

Năm 2017 UBND xã Hương Sơn, Phòng NN&PTNT huyện Bình Xuyên, Phòng Tài nguyên và MT huyện và Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo đã làm việc với ông Nguyễn Văn Đắc yêu cầu điều tiết nước để phục vụ sản xuất. Tuy không có biên bản cam kết nhưng đến nay hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đắc cơ bản đã điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp theo lịch của Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo. UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp &PTNT chỉ đạo Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo kiểm tra cụ thể các điều kiện để đảm bảo công trình phục vụ tưới chủ động, đảm bảo chất lượng.

Nguồn: Báo cáo số 291/BC-UBND
ngày 11/11/2019