Cử tri xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo đề nghị tỉnh chỉ đạo xem xét, điều chỉnh đoạn kênh Hồ Đồng Mỏ đi Đại Đình qua địa phận thôn Trại Mái xã Bồ Lý ...

26/11/2019

Chi tiết phản ánh:

Cử tri xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo đề nghị tỉnh chỉ đạo xem xét, điều chỉnh đoạn kênh Hồ Đồng Mỏ đi Đại Đình qua địa phận thôn Trại Mái xã Bồ Lý làm sát đường giao thông (50cm) gây nguy hiểm đến an toàn giao thông khi có xe tránh nhau; chỉ đạo kiểm tra, khảo sát sớm đầu tư kinh phí dự án kè Sông Phó Đáy để đảm bảo an toàn cho các hộ dân nằm gần sát Sông Phó Đáy thường xuyên bị sạt lở trong mùa mưa bão.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Do tuyến kênh chính lấy nước từ hồ Đồng Mỏ cấp cho địa bàn xã Bồ Lý và Đại Đình có chiều dài lớn (khoảng 8,7km) chạy theo hướng xuôi núi Ngang, một số đoạn ven theo đường giao thông nông thôn, kênh phải đảm bảo khống chế cao độ dẫn nước nên có những điểm cao hơn mặt đường.

Tại đoạn kênh thôn Trại Mái có ý kiến là cọc C191 (K7+439), kênh chạy ven đường bê tông và cao hơn mặt đường, dài khoảng 40m. Trong quá trình thi công, Ban QLDA NN&PTNT tỉnh đã phối hợp với UBND xã Bồ Lý, các đơn vị thi công, giám sát và thiết kế kiểm tra thực địa và thống nhất tạm dừng thi công đoạn này. Ngày 12/9/2019, Sở Nông nghiệp & PTNT, Ban QLDA công trình Nông nghiệp & PTNT cùng các đơn vị liên quan trong dự án đã kiểm tra và đang đề xuất biện pháp phù hợp, để đảm bảo mục tiêu an toàn giao thông và dẫn, cấp nước của công trình.

Khu vực sạt lở bờ sông Phó Đáy thuộc địa phận xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo theo phản ánh của cử tri thôn Bồ Ngoài, xã Bồ Lý đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư xây dựng công trình Kè sông Phó Đáy kết hợp phát triển rừng bền vững tỉnh Vĩnh Phúc tại Quyết định số 04/QĐ-CT ngày 02/01/2014 từ nguồn vốn đầu tư Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu của Trung ương hỗ trợ, hiện tại dự án chưa được bố trí vốn. Ngay sau khi dự án được bố trí vốn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp & PTNT ưu tiên triển khai thực hiện hạng mục kè bờ sông Phó Đáy thuộc địa phận xã Bồ Lý, khắc phục tình trạng sạt lở nêu trên.

Nguồn: Báo cáo số 291/BC-UBND
ngày 11/11/2019