Cử tri xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên đề nghị tỉnh chỉ đạo cho khôi phục trạm bơm xứ đồng Mương Máy nước để phục vụ tưới tiêu cho nhân dân ...

26/11/2019

Chi tiết phản ánh:

Cử tri xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên đề nghị tỉnh chỉ đạo cho khôi phục trạm bơm xứ đồng Mương Máy nước để phục vụ tưới tiêu cho nhân dân do hiện nay tại thôn Hoàng Oanh đã có trạm bơm được công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo nâng cấp từ 6-7 năm nay nhưng không sử dụng phục vụ sản xuất.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Xứ đồng Mương Máy thôn Hoàng Oanh, xã Hương Sơn có diện tích đất nông nghiệp còn khoảng 0,5 ha, do diện tích đất còn rất ít nếu đầu tư phục vụ tưới hiệu quả sẽ rất thấp vì vậy, đề nghị UBND xã Hương Sơn tuyên truyền vận động nhân dân có phương án chuyển đổi cây trồng.

Nguồn: Báo cáo số 291/BC-UBND
ngày 11/11/2019