Cử tri xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường tiếp tục đề nghị xây dựng lại cầu bắc qua kênh 6B trên địa bàn xã đã xuống cấp không đảm bảo an toàn giao thông

26/11/2019

UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc xây dựng lại cầu bắc qua kênh 6B trên địa bàn xã Tam Phúc, Tỉnh ủy đã có thông báo số 1771/TB-TU ngày 28/6/2019 về phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất, kinh phí tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 để xây dựng các cầu qua kênh. Đến nay UBND tỉnh đã có văn bản giao cho Ban Quản lý dự án Nông nghiệp & PTNT tỉnh và UBND huyện Vĩnh Tường lập dự án các cầu qua kênh 6B trong đó có các vị trí cầu trên địa bàn xã Tam Phúc.

Nguồn: Báo cáo số 291/BC-UBND
ngày 11/11/2019

UBND tỉnh trả lời bổ sung:

Cử tri xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra và xây dựng mới tuyến mương tưới trên địa bàn thôn Xuôi Phù Lập, xã Tam Phúc đã xuống cấp; đề nghị khi xây lại mở rộng mương ra phía ruộng thêm 1,0 m để nhân dân mở rộng đường giao thông đi dọc bờ kênh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp & PTNT cùng Công ty TNHH MTV TL Liễn Sơn, đã kiểm tra tuyến mương tưới trên địa bàn thôn Xuôi Phù Lập xã Tam Phúc, hiện tại vẫn đảm bảo phục vụ tưới, những vị trí hư hỏng đã được Công ty TNHH MTV TL Liễn Sơn kịp thời sửa chữa.

Việc cử tri xã Tam Phúc đề nghị xây mới là không cần thiết. Tuy nhiên với mục đích mở rộng tuyến đường giao thông cử tri xã Tam Phúc đề nghị xây lại và dịch ra phía ruộng thêm 1,0m. UBND tỉnh nhất trí cho địa phương dịch chuyển tuyến kênh khi có nhu cầu mở rộng đường của địa phương.

Nguồn: Báo cáo số 321/BC-UBND
ngày 29/11/2019