Cử tri xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo đề nghị tỉnh có kế hoạch sử dụng phần diện tích đã được thu hồi tại dự án Hồ Đồng Mỏ chưa sử dụng đến ...

26/11/2019

Chi tiết phản ánh:

Cử tri xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo đề nghị tỉnh có kế hoạch sử dụng phần diện tích đã được thu hồi tại dự án Hồ Đồng Mỏ chưa sử dụng đến, tránh tình trạng người dân tái lấn chiếm hoặc tạo điều kiện cho địa phương bố trí đất tái định cư tại chỗ cho nhân dân bị thu hồi.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh phối hợp với UBND huyện Tam Đảo tiến hành thực hiện thủ tục thu hồi và giao đất cho đơn vị quản lý hồ. Đối với phần đất đã thu hồi nhưng chưa sử dụng chỉ có thể xem xét, xử lý sau khi hoàn thiện thủ tục giao đất cho đơn vị quản lý. Mặt khác, việc bố trí tái định cư tại chỗ cho nhân dân; UBND tỉnh giao UBND huyện Tam Đảo nghiên cứu, đề xuất bố trí tái định cư tại chỗ cho nhân dân; báo cáo UBND tỉnh trong quí IV năm 2019.

Nguồn: Báo cáo số 291/BC-UBND
ngày 11/11/2019