Cử tri xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ bồi thường diện tích đất sạt lở đất bãi soi do khai thác cát sỏi ở thôn Đôn Mục

26/11/2019

UBND tỉnh trả lời như sau:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4973/UBND-NN3 ngày 04/7/2019 giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, giải quyết nội dung đề nghị của UBND huyện Sông Lô tại Văn bản số 978/UBND-TNMT ngày 18/6/2019 (nội dung bổ sung phần diện tích 5.831,2m² của 206 hộ dân bị sạt lở tại xã Đôn Nhân để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án kè chống sạt lở tại xã Đôn Nhân), Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 1257/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 29/7/2019 về việc bổ sung diện tích để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Kè chống sạt lở tại xã Đôn Nhân gửi UBND huyện Sông Lô, nội dung cụ thể như sau:

- Việc UBND huyện Sông Lô đề nghị bổ sung diện tích 5.831m², của 206 hộ dân bị sạt lở tại xã Đôn Nhân vào dự án Kè chống sạt lở bờ Tả sông Lô, đoạn từ K9+100-K9+950 xã Đôn Nhân để thực hiện thủ tục thu hồi đất bổ sung và bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân là chưa đảm bảo cơ sở theo quy đinh.

- Đề nghị UBND huyện Sông Lô đánh giá kỹ nguyên nhân sạt lở để làm cơ sở pháp lý đề xuất UBND tỉnh. Trường hợp nguyên nhân sạt lở là do thiên tai, đề nghị UBND huyện Sông Lô căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 10, Luật Ngân sách nhà nước báo cáo UBND tỉnh theo hướng: Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Sông Lô từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh để thực hiện hỗ trợ đặc thù cho các hộ dân (206 hộ, diện tích 5.831,2m²)  bị sạt lở đất tại xã Đôn Nhân.”

UBND huyện Sông Lô đã tổ chức hội nghị xin ý kiến của các sở: Nông nghiệp &PTNT, Tài nguyên & MT; Lãnh đạo và các phòng chuyên môn của huyện; Đảng ủy - UBND xã Đôn Nhân và các Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn: Dân Chủ, Đôn Mục, Trung Kiên, xã Đôn Nhân. Tại hội nghị các thành phần tham gia thống nhất nguyên nhân sạt lở đất tại xã Đôn Nhân là do thiên tai như: Đây là khu vực bờ sông có kết cấu là nền đất yếu bở rời, bề mặt tầng phủ đất mỏng bên dưới chủ yếu là lớp đất cát dễ sạt lở khi có biến động của dòng chảy, do quá trình xả nước hồ thủy điện cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp; do hạ thấp mực nước trong nhiều năm kể từ khi công trình thủy điện Na Hang trên sông Gâm, tỉnh Tuyên Quang đi vào hoạt động làm cho mực nước sông Lô luôn ở mức thấp hơn so với trước đây dẫn đến tình trạng kết cấu đất ven bờ khô kiệt, bở rời khi có biến động dòng nước lên cao gây ra hiện tượng sạt lở đất, mặt khác dòng chủ lưu có hướng xuyên vào khu vực sạt lở đất gây ra biến động của dòng chảy. Trên cơ sở nội dung thống nhất tại hội nghị, UBND huyện Sông Lô sẽ có Văn bản đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Sông Lô từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh để thực hiện hỗ trợ đặc thù cho các hộ dân  bị sạt lở đất tại xã Đôn Nhân.

Nguồn: Báo cáo số 291/BC-UBND
ngày 11/11/2019