Cử tri xã Hướng Đạo, thị trấn Hợp Hòa (huyện Tam Dương) đề nghị tỉnh chỉ đạo giao lại cho UBND các xã quản lý việc sửa chữa, nạo vét kênh mương nội đồng và các hồ, đập nhỏ

25/11/2019

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong thời gian qua việc quản lý, khai thác phục vụ tưới, tiêu của các Công ty TNHHMTV thủy lợi được các xã đánh giá cơ bản đạt hiệu quả, chủ động, tiết kiệm được nguồn nước đảm bảo cây trồng phát triển tốt đạt năng suất cao. Tuy nhiên không tránh khỏi một số vùng cao cục bộ khó khăn về nước, Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục có các biện pháp tích cực chỉ đạo các Công ty TNHHMTV thủy lợi tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời tình tạng thiếu nước để có biện pháp cấp nước kịp thời phục vụ tốt nhất cho người dân.

 Về đề xuất cơ chế quản lý thủy lợi nội đồng: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp &PTNT sẽ nghiên cứu đề xuất thí điểm việc giao quản lý kênh mương nội đồng và bàn giao quản lý các công trình thủy lợi nhỏ về các địa phương, các Hợp tác xã quản lý theo qui định. Dự kiến thực hiện trong năm 2020.

Nguồn: Báo cáo số 291/BC-UBND
ngày 11/11/2019

Các tin đã đưa ngày: