Cử tri xã Phương Khoan, huyện Sông Lô đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa tuyến đường từ Phương Khoan đi Nhân Đạo đến Lãng Công hiện nay xuống cấp nghiêm trọng khó khăn trong việc đi lại của nhân dân.

29/06/2017

Trả lời:

Tuyến đường Phương Khoan đi Nhân Đạo đến Lãng Công (ĐH.58) do UBND huyện Sông Lô quản lý, bảo trì. UBND tỉnh giao UBND huyện Sông Lô kiểm tra, sửa chữa và bảo trì tuyến đường nói trên theo phân cấp, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại trên tuyến. (Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra).

Các tin đã đưa ngày: