Cử tri huyện Lập Thạch đề nghị tỉnh mở rộng đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, đảm bảo thuận tiện lại cho nhân dân, an toàn giao thông trên địa bàn.

14/12/2017

Trả lời:

Trên địa bàn huyện Lập Thạch gồm có các tuyến đường: Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 2C và các Đường tỉnh (ĐT.305, ĐT.305C, ĐT.306, ĐT.307). Trong đó:

- Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai được đầu tư xây dựng mới, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng năm 2014.

- Quốc lộ 2C được cải tạo, nâng cấp mở rộng và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng năm 2014, 2015.

- ĐT.305 đoạn từ Km 29  - Km 33 đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương sửa chữa bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2017, Sở GTVT đang hoàn thiện thủ tục và dự kiến khởi công trong quý IV/2017.

- ĐT.305C đoạn từ nút giao Văn Quán đến cầu Phú Hậu được UBND tỉnh giao UBND huyện Lập Thạch làm chủ đầu tư. Hiện nay, UBND huyện Lập Thạch đang hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu và dự kiến khởi công trong quý III/2017.

- Đoạn Km 12 - Km 16+500 ĐT.307 đang triển khai thi công cải tạo, sửa chữa và dự kiến hoàn thành năm 2018 khi được UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí.

Như vậy hiện nay, các tuyến đường tỉnh, đường quốc lộ qua địa bàn huyện Lập Thạch cơ bản đầu tư và sửa chữa nền, mặt đường để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh trên địa bàn huyện Lập Thạch theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế, lưu lượng người, phương tiện và khả năng cân đối vốn từ ngân sách tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: