Cử tri huyện Lập Thạch đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống đèn điện chiếu sáng trên các tuyến đường: Từ cầu Bì La lên thị trấn Lập Thạch; Từ cầu Bến Gạo đến thị trấn Lập Thạch...

14/12/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri huyện Lập Thạch đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống đèn điện chiếu sáng trên các tuyến đường: Từ cầu Bì La lên thị trấn Lập Thạch; Từ cầu Bến Gạo đến thị trấn Lập Thạch; Từ xã Triệu Đề qua nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Lập Thạch do lượng người tham gia giao thông, đặc biệt là số lượng công nhân làm ca đêm đi lại không đảm bảo an toàn.

Trả lời:

Ngày 11/01/2017, Sở Giao thông vận tải có Văn bản số 60/SGTVT-KCHT báo cáo UBND tỉnh về việc đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, có đề xuất đầu hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường nói trên theo đề nghị của cử tri huyện Lập Thạch.

Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh có Văn bản số 885/UBND-CN3 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải lựa chọn và ưu tiên đầu tư trước hệ thống điện chiếu sáng tại các tuyến đường phục vụ phát triển kinh tế xã hội và Du lịch của tỉnh; đề xuất nguồn vốn thực hiện và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, (trong đó có hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường theo đề nghị của cử tri huyện Lập Thạch: Đường từ cầu Bì La đi thị trấn Lập Thạch (ĐT.306); Đường từ cầu Bến Gạo đến thị trấn Lập Thạch (ĐT.305); Đường từ xã Triệu Đề qua nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Lập Thạch (ĐT.305C).”

Ngày 23/02/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các sở Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính và UBND huyện Lập Thạch họp và thống nhất báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 363/SKHĐT-DNKTHT ngày 24/2/2017: Do hiện nay nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện không có khả năng cân đối bố trí thực hiện nên chưa đầu tư hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường nêu trên.

Các tin đã đưa ngày: