Cử tri huyện Lập Thạch đề nghị UBND tỉnh quan tâm cải tạo, đầu tư nâng cấp và mở rộng tuyến đường TL305; TL.305C (đoạn từ nút giao Văn Quán lên thị trấn Lập Thạch); đường TL307 từ cầu Liễn Sơn đến thị trấn Lập Thạch...

14/12/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri huyện Lập Thạch đề nghị UBND tỉnh quan tâm cải tạo, đầu tư nâng cấp và mở rộng tuyến đường TL305; TL.305C (đoạn từ nút giao Văn Quán lên thị trấn Lập Thạch); đường TL307 từ cầu Liễn Sơn đến thị trấn Lập Thạch. Vì hiện nay các tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng và quá chật hẹp không đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân.

Trả lời:

- Về việc cải tạo, nâng cấp và mở rộng ĐT.305, ĐT.305C (đoạn từ nút giao Văn Quán lên thị trấn Lập Thạch)

Ngày 02/3/2017, Sở Giao thông vận tải có Văn bản số 341/SGTVT-KCHT về việc cho phép đầu tư xây dựng công trình: Đường từ nút giao đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến trung tâm thị trấn Lập Thạch. Trong đó, giai đoạn 1, thực hiện giải phóng mặt bằng với mặt cắt ngang rộng 36,5m theo Quy hoạch được duyệt và thi công hoàn chỉnh mặt cắt ngang rộng 24,5m, chiều dài khoảng 5km) với kinh phí khoảng 200 tỷ đồng.

Tại văn bản số 1530/UBND-CN3 ngày 13/3/2017, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng hợp chung, nghiên cứu, rà soát nguồn vốn thực hiện, sớm báo cáo đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo.

Ngày 7/4/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 866/SKHĐT-DNKTHT v/v báo cáo đề xuất các dự án hạ tầng khung đô thị và các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, trong đó có dự án nói trên bằng nguồn vốn tăng thu ngân sách năm 2016.

Tuy nhiên, do hiện nay theo báo cáo của Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh khả năng thu ngân sách tỉnh năm 2017 hụt thu so với dự toán được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao (khoảng 5.700 tỷ đồng). Do vậy chưa xem xét việc đầu tư tuyến đường nói trên trong giai đoạn hiện nay.”

- Về việc cải tạo, nâng cấp và mở rộng ĐT.307 từ cầu Liễn Sơn đến thị trấn Lập Thạch.

ĐT.307 đoạn từ cầu Liễn Sơn - thị trấn Lập Thạch (Km 0 - Km 10) theo Quy hoạch Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3779/QĐ-CT ngày 16/12/2010 thì sẽ được nâng cấp, mở rộng lên thành đường cấp III từ nay đến năm 2020. Sở GTVT đã xây dựng Dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.307 đoạn Km 0 - Km 10 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2020.

Tuy nhiên, do nguồn ngân sách tỉnh còn hạn chế chưa cân đối được nguồn vốn để đầu tư dự án nói trên. Hiện tại giao thông trên tuyến vẫn được duy trì, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp các ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét cho phép đầu tư: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng ĐT.307 đoạn từ cầu Liễn Sơn - thị trấn Lập Thạch trong giai đoạn tiếp theo.

Các tin đã đưa ngày: