Cử tri phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên đề nghị chỉ đạo xử lý tình trạng hiện nay một số dự án thi công trên địa bàn thành phố và tỉnh như khu vực đường Nguyễn Tất Thành, phường Liên Bảo; siêu thị Coopmart, phường Khai Quang….

14/12/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên đề nghị chỉ đạo xử lý tình trạng hiện nay một số dự án thi công trên địa bàn thành phố và tỉnh như khu vực đường Nguyễn Tất Thành, phường Liên Bảo; siêu thị Coopmart, phường Khai Quang…. xe ôtô vận chuyển vật liệu, đất, chất thải rơi vãi gây ô nhiễm trên các tuyến đường nội thị và vành đai.

Trả lời:

Đường Nguyễn Tất Thành, đường quanh khu vực siêu thị Coopmart (gồm đường Ngô Gia Tự, Tôn Đức Thắng) theo phân cấp tại Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc do sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc quản lý. UBND tỉnh đã giao UBND thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải (đơn vị quản lý các tuyến đường trên) chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, đến nay đã hạn chế tình trạng xe ô tô vận chuyển vật liệu, đất, chất thải rơi vãi gây ô nhiễm trên các tuyến đường nêu trên.

Các tin đã đưa ngày: