Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh lắp đặt giải phân cách cứng, tránh đi trực tiếp tại các điểm giao cắt giữa đường đôi Yên Lạc - Vĩnh Yên (như vị trí Trạm y tế, xã Đồng Cương; vị trí đình thôn Đại Nội và đường thôn Cung Thượng đi thôn Cốc Lâm...

29/06/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh lắp đặt giải phân cách cứng, tránh đi trực tiếp tại các điểm giao cắt giữa đường đôi Yên Lạc - Vĩnh Yên (như vị trí Trạm y tế, xã Đồng Cương; vị trí đình thôn Đại Nội và đường thôn Cung Thượng đi thôn Cốc Lâm, xã Bình Định …); lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại các ngã 3, ngã 4 có lưu lượng giao thông lớn và trên một số trục đường chính của huyện để đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời:

- Về đề nghị lắp đặt giải phân cách cứng trên tuyến đường đôi Yên Lạc - Vĩnh Yên.

Tuyến đường Yên Lạc - Vĩnh Yên do UBND huyện Yên Lạc làm chủ đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng và bàn giao Sở Giao thông vận tải quản lý. Hiện nay, trên tuyến đường Yên Lạc - Vĩnh Yên đã được thiết kế dải phân cách giữa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua lại trên tuyến.

Một số vị trí giao cắt giữa đường Yên Lạc - Vĩnh Yên với các tuyến đường khác theo Hồ sơ thiết kế được duyệt có mở dải phân cách giữa để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, cũng như có vị trí quay đầu xe. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Yên Lạc làm chủ đầu tư Dự án: Thảm mặt đường Yên Lạc - Vĩnh Yên đoạn từ nút giao ĐT.303 (sân vận động huyện Yên Lạc) đến nút giao QL.2 tránh thành phố Vĩnh Yên tại Văn bản số 2609/UBND-NN1 ngày 18/4/2017.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn UBND huyện Yên Lạc nghiên cứu bổ sung hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, hệ thống ATGT (nếu cần thiết) tại những vị trí giao cắt giữa đường Yên Lạc - Vĩnh Yên với các tuyến đường khác khi thiết kế, triển khai Dự án: Thảm mặt đường Yên Lạc - Vĩnh Yên đoạn từ nút giao ĐT.303 (sân vận động huyện Yên Lạc) đến nút giao QL.2 tránh thành phố Vĩnh Yên, để đảm bảo đồng bộ và tăng cường an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

- Về đề nghị lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại các ngã 3, ngã 4 có lưu lượng giao thông lớn và trên một số trục đường chính của huyện.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra các vị trí nút giao thông đồng mức trên toàn tỉnh và xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống đèn tín hiệu trong Đề án về một số giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 và được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 21/7/2016.

Ngày 29/3/2017, Sở Giao thông vận tải có Văn bản số 562/SGTVT-KCHT đề nghị UBND tỉnh cho lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đèn cảnh báo, sơn gờ giảm tốc và bổ sung thay thế một số biển báo để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (trong đó, có các nút giao ngã 3, ngã 4 trên địa bàn huyện Yên Lạc) và UBND tỉnh đã đồng ý tại Văn bản số 2358/UBND-PC2 ngày 14/4/2017.

Ngày 09/6/2017, UBND tỉnh có Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí đợt 1 lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại 05 nút giao trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 01 nút giao thông ngã tư xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện trong Quý III,IV năm 2017.

Các tin đã đưa ngày: