Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa tỉnh lộ 303, 304 và đoạn tỉnh lộ 305 qua xã Tam Hồng do một số vị trí trên tuyến đường này giáp ao hồ, không đảm bảo kết cấu, gây lún sụt gây khó khăn đi lại của nhân dân...

29/06/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa tỉnh lộ 303, 304 và đoạn tỉnh lộ 305 qua xã Tam Hồng do một số vị trí trên tuyến đường này giáp ao hồ, không đảm bảo kết cấu, gây lún sụt gây khó khăn đi lại của nhân dân và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Trả lời:

- Về sửa chữa ĐT.303 (đoạn qua thị trấn Yên Lạc và xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc)

Trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 254/SGTVT-KCHT ngày 24/3/2017, Sở Tài chính có Văn bản số 448/STC-QLNS ngày 31/3/2017 cam kết bố trí tối đa 12 tỷ đồng (từ nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh năm 2017) để đầu tư Dự án: Bổ sung, thay thế hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo Quy chuẩn 41:2016/BGTVT ĐT.303 và sửa chữa cầu, mặt đường rãnh thoát nước đoạn Km 11+950 - Km 16 ĐT.303.

Ngày 10/4/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 886/SKHĐT-DNKTHT đề xuất UBND tỉnh cho triển khai Dự án: Bổ sung, thay thế hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo Quy chuẩn 41:2016/BGTVT ĐT.303 và sửa chữa cầu, mặt đường rãnh thoát nước đoạn Km 11+950 - Km 16 ĐT.303 trên cơ sở thống nhất các sở, ngành (Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải). Hiện tại, UBND tỉnh đang xem xét nguồn vốn để chỉ đạo Sở Giao thông vận tải triển khai các thủ tục thi công công trình trong năm 2017.

- Về sửa chữa ĐT.304 (đoạn qua huyện Yên Lạc từ Km 10 - Km 17)

+ Đoạn Km 10 - Km 10+700: Sở Giao thông vận tải đã tiến hành sửa chữa định kỳ bao gồm hạng mục chính: Thảm lại mặt đường, bổ sung rãnh thoát nước dọc, sơn vạch kẻ đường từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng năm 2016.

+ Đoạn từ Km 10+700 - Km 12+200: Thuộc Dự án sửa chữa ĐT.304 đoạn từ xã Tứ Trưng đến đê tả Sông Hồng thuộc xã Đại Tự, huyện Vĩnh Tường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 08/6/2016. Hiện nay, Sở GTVT đã lựa chọn xong nhà thầu thi công công trình và dự kiến khởi công trong tháng 6/2017.

+ Đoạn từ Km 14+900 (ngã tư Tam Hồng) - Km 17 (ngã tư Trung tâm thương mại, thị trấn Yên Lạc): UBND huyện Yên Lạc đã tiến hành thảm lại toàn bộ mặt đường trong năm 2016.

Như vậy, ĐT.304 qua huyện Yên Lạc chỉ còn đoạn từ Km 12+200 - Km 14+900 (dài khoảng 2,7km) vẫn đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại trên tuyến và hiện chưa có dự án sửa chữa. UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu báo cáo, khẩn trương đề xuất việc sửa chữa đoạn tuyến nói trên trong giai đoạn tiếp theo.

- Về sửa chữa ĐT.305 qua xã Tam Hồng do một số vị trí trên tuyến đường này giáp ao hồ, không đảm bảo kết cấu, gây lún sụt gây khó khăn đi lại của nhân dân và ảnh hưởng đến an toàn giao thông

UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra hiện trường ĐT.305 đoạn qua xã Tam Hồng, những vị trí giáp ao hồ nước sâu (chưa có thiết kế kè đá gia cố mái taluy) tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến lún sụt, sạt lở. Hiện nay, tại vị trí Km 1+200 ĐT.305 (phía trái tuyến) bị sạt lở lề đường với chiều dài khoảng 50m, nguy cơ tiếp tục phá hủy nền đường. UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì đường bộ rào chắn đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời giao Đơn vị Tư vấn lập Hồ sơ thiết kế sửa chữa, gia cố mái taluy nền đường; dự kiến hoàn thiện các thủ tục, triển khai trong quý III năm 2017.

Các tin đã đưa ngày: