Cử tri xã Bình Dương (Vĩnh Tường), xã Tam Hợp (Bình Xuyên) đề nghị tỉnh cho tuyển bổ sung giáo viên mầm non, tiểu học.

20/12/2017

Trả lời:

Ngày 28/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 9456/UBND-TH1 hướng dẫn các huyện, thành, thị thực hiện tuyển dụng giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non. Trong tháng 4/2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành, thị đã tổ chức xong việc thi tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học năm 2017 và chỉ đạo việc tổ chức chấm thi và công bố kết quả điểm thi tuyển theo quy định.

Các tin đã đưa ngày: