Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 12/02/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế tại các cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung; người thường trú, tạm trú tại địa phương có dịch bị kiểm soát ra vào theo quyết định ...

13/02/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: