Quyết định số 61/2019QĐ-UBND ngày 31/12/2019 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

07/01/2020

File đính kèm