Nghị quyết số 85/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về thông qua bảng giá các loại đất 5 năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

31/12/2019

File đính kèm