Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 về việc phê duyệt và công bố kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

24/10/2019
Các tin đã đưa ngày: