Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá đất 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (lần 5)

04/09/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: