Thông báo số 182/TB-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh về kết luận Hội nghị triển khai: Đề án phòng ngừa ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

22/08/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: