Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

30/07/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: