Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy định về việc thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

01/07/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: