Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

04/03/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: