Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá QSD đất đối với 25 thửa đất tại xã Vân Hội huyện Tam Dương

31/12/2020

File đính kèm