Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 84 ô đất tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo

28/12/2020