Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 61 ô đất tại xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo

28/12/2020