Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá QSD đất đối với 05 thửa đất tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương

28/12/2020