Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá QSD đất đối với 14 thửa đất tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương

23/12/2020