Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đầu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá QSD đất đối với 11 thửa đất tại thôn Lạc Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương

22/12/2020