UBND huyện Yên Lạc: Thông báo về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 59 thửa đất tại thôn Dịch Đồng, xã Đồng Cương (đợt 1)

28/07/2020