Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh theo N.quyết số 57/2016/NQ-HĐND

02/05/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: