Bình Xuyên: Năm 2019 thu hút 54 dự án đầu tư mới

17/12/2019

Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng, quyết định trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bình Xuyên. Cùng với vị trí địa lý thuận lợi, vận dụng linh hoạt các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi thu hút đầu tư, thời gian qua, huyện Bình Xuyên chủ động bố trí nguồn lực, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sức hút với các nhà đầu tư.

Số liệu từ UBND huyện Bình Xuyên, toàn huyện hiện có 7 khu công nghiệp với quy mô gần 1.900 ha bao gồm: Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Bá Thiện, Bá Thiện II, Thăng Long Vĩnh Phúc, Sơn Lôi và Nam Bình Xuyên. Tính đến hết năm 2019, Bình Xuyên thu hút thêm 54 dự án, trong đó 51 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 461 triệu USD; 3 án DDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư 46,86 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, huyện có 202 doanh nghiệp FDI với tổng số vốn đăng ký khoảng 2.642 triệu USD; 43 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký khoảng 3.200 tỷ đồng.

Trong năm, toàn huyện thành lập mới 104 doanh nghiệp, nâng tổng số vốn doanh nghiệp dân doanh lên con số 1.329. Các doanh nghiệp đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động và đưa giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng của huyện năm 2019 lên 99 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 37% so với năm 2018. 

Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thời gian tới, Bình xuyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác giải phóng mặt, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, cơ khí đầu tư vào các khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Bá Thiện II. Đồng thời, tăng cường đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển; chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề để nâng cao tỷ lệ lấp đầy các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn.

Lê Vân

Các tin đã đưa ngày: