Giai đoạn 2021 - 2026, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu nằm trong Top 15 tỉnh, thành có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước 30/06/2021

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được đánh giá trên 10 chỉ số thành phần và được các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm và coi đây là một trong những căn cứ quan trọng...

Thu hút vốn DDI trên địa bàn tỉnh đã vượt mục tiêu đề ra cả năm 07/06/2021

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, trong 5 tháng đầu năm nay, Vĩnh Phúc đã thu hút, cấp mới 7 dự án DDI và điều chỉnh 2 dự án với tổng vốn đầu tư đạt gần 7.500 tỷ đồng...

Vĩnh Phúc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư 31/05/2021

Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên trong cả nước có ca dương tính với Covid-19 nhưng trong năm 2020, thu hút đầu tư của tỉnh vẫn có nhiều khởi sắc, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành về thu hút vốn FDI

Năm 2021, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc sẽ đối thoại nhiều hơn với doanh nghiệp 28/05/2021

Đây là mục tiêu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 24/5/2021 về đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2021 ...

Khởi sắc thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp 11/05/2021

Theo báo cáo của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 4 tháng đầu năm, Vĩnh Phúc đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án FDI mới vào các khu công nghiệp, tổng vốn đăng ký 92,55 triệu USD...

Xây dựng hiệu quả Chương trình tổng thể công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư 13/04/2021

Chiều 13/4, các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ báo cáo Chương trình tổng thể công tác đối ngoại...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: