Thu hút vốn DDI trên địa bàn tỉnh đã vượt mục tiêu đề ra cả năm

07/06/2021

Dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng đã gây trở ngại rất lớn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như thu hút đầu tư của địa phương song từ đầu năm đến nay, thu hút đầu tư trong nước của Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cao, vượt xa mục tiêu đề ra của năm 2021. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu ngân sách, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả
vừa phát triển KT - XH đã góp phần đưa thu hút vốn đầu tư DDI của tỉnh tăng mạnh
trong 5 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, trong 5 tháng đầu năm nay, Vĩnh Phúc đã thu hút, cấp mới 7 dự án DDI và điều chỉnh 2 dự án với tổng vốn đầu tư đạt gần 7.500 tỷ đồng, vượt 2.000 tỷ đồng so với mục tiêu được đề ra cho cả năm 2021. Lũy kế hết tháng 5/2021, toàn tỉnh có 809 dự án DDI với tổng vốn đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng.

Có được kết quả này là do ngay từ đầu năm, tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, nhất là trong tiếp cận đất đai; đầu tư hạ tầng điện, nước, thông tin liên lạc đến chân hàng rào các khu công nghiệp; đào tạo nghề phục vụ nhu cầu tuyển dụng cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh, tỉnh đã nhanh chóng đổi mới cách thức vận hành bộ máy xúc tiến đầu tư thông qua kênh ngoại giao, trao đổi qua Internet; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tổ chức các buổi đối thoại trực tuyến với doanh nghiệp nhằm nắm bắt, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, ngay những tháng đầu năm 2021, tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 6 khu công nghiệp, nâng tổng số lên 15 khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư nên có nhiều doanh nghiệp quyết định lựa chọn Vĩnh Phúc là “mảnh đất lành” để đầu tư hiệu quả.

Quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách theo quy định pháp luật, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp thu hút nhà đầu tư có tiềm lực lớn vào các lĩnh vực, dự án trọng điểm, quan trọng của tỉnh. Đồng thời, chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định trên địa bàn tỉnh.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: