Khởi sắc thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp

11/05/2021

Từ định hướng rõ ràng trong thu hút đầu tư là ưu tiên các ngành nghề đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các ngành nghề có lợi thế cạnh tranh, ngay đầu năm 2021, Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến đầu tư, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thu hút đầu tư. Nhờ đó, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp 4 tháng đầu năm nhiều khởi sắc, thậm chí còn cao hơn cả 6 tháng đầu năm 2020.

4 tháng đầu năm, Vĩnh Phúc đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án FDI mới vào các khu công nghiệp, tổng vốn đăng ký 92,55 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 7 lượt dự án FDI, tổng vốn gần 20 triệu USD. Đồng thời, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1 dự án DDI, điều chỉnh tăng vốn cho 2 lượt dự án DDI, tổng vốn trên 1.731 tỷ đồng. So với 6 tháng đầu năm 2020 thì thu hút vốn FDI 4 tháng đầu năm nay cao hơn 11 triệu USD, vốn dự án DDI cao hơn 4,3 lần. 

Tính đến hết tháng 4, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các khu công nghiệp là 387 dự án, trong đó có 323 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 83% tổng số dự án; 18 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 4,7%; 41 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai, chiếm 11%; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1,3%.

Dự kiến tháng 5/2021, tỉnh sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 2-3 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 8 - 10 triệu USD; 1 dự án DDI, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 30 - 40 tỷ đồng. Tại các khu công nghiệp sẽ có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: