Xây dựng hiệu quả Chương trình tổng thể công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư

13/04/2021

Chiều 13/4, các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ báo cáo Chương trình tổng thể công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo Đề án tổng thể chương trình đối ngoại và xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030,  Vĩnh Phúc sẽ tập trung định hướng thống nhất, kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo và triển khai công tác thông tin đối ngoại về những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh  đất và người, lịch sử văn hoá, những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế Vĩnh Phúc trong và ngoài nước. Ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ mới tiên tiến, thân thiện với môi trường. Chú trọng thu hút dự án FDI từ các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời, hướng tới các đối tác tiềm năng đến từ châu Âu và Hoa Kỳ.

Khẳng định công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư là nội dung quan trọng quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành giao Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện việc xây dựng Đề án tổng thể công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, xong trước ngày 30/4/2021. Trong đó, cần chú ý đến các thị trường xúc tiến đầu tư tiềm năng, hiệu quả. Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tổng quan công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh những năm qua và chịu trách nhiệm xây dựng hợp phần xúc tiến đầu tư về kinh tế. Sở Công thương xây dựng nội dung xúc tiến đầu tư lĩnh vực thương mại. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng nội dung xúc tiến đầu tư về văn hóa, du lịch.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: