Toàn tỉnh thu hút 9 dự án đầu tư mới trong quý I/2021

09/04/2021

Năm 2021, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện công tác thu hút đầu tư với phương châm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản xuất và dịch vụ, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư tại chỗ bên cạnh việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. UBND tỉnh đã triển khai 11 giải pháp thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021, trong đó, tập trung đôn đốc công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thủ tục về đầu tư khu công nghiệp để sớm có mặt bằng sạch cho nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn, tìm kiếm địa điểm đầu tư. 

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Sông Lô II
mới được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định chủ trương đầu tư

Kết quả quý I/2021, tỉnh thu hút, cấp mới 8 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 114,03 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 5 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 32,21 triệu USD. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt 146,24 triệu USD, tăng 211,01% so với cùng kỳ năm 2020. Các dự án đầu tư nước ngoài đầu tư mới trong quý I/2021 chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất điện tử (3/8 dự án), phụ tùng ô tô xe máy (2/8 dự án) và các sản phẩm công nghiệp khác (3/8 dự án). 

Bên cạnh sự tăng trưởng cả về số lượng dự án và khối lượng vốn đăng ký ở khu vực đầu tư nước ngoài, dự án đầu tư trong nước quý I/2021 giảm, dự kiến cấp mới cho 1 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 38,1 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 1 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng xấp xỉ 160 tỷ đồng. 

Tin vui cho công tác thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp của tỉnh là trong quý I/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký 3 Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Lô II với quy mô 165,66 ha; Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa với quy mô 145,27 ha và Khu công nghiệp Tam Dương I - khu vực 2, quy mô 162,33 ha. Dự kiến 3 khu công nghiệp sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn nhằm phát triển kinh tế khu vực phía Bắc tỉnh Vĩnh Phúc.

Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày: